سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    راهنمای استفاده از سامانه فراگیر

همکاران محترم ضمن تشکر، لطفا راهنمای استفاده از سامانه را مطالعه فرمایید

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.30 )